แนะนำ

บริษัท คิตะยามะ ฮีท ทรีทติ้ง จำกัด


KHT

คำทักทายจากประธานบริษัทฯ 

          ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งเป็น บริษัทฯ เราดำเนินธุรกิจการให้บริการเกี่ยวกับการอบและชุบแข็งโลหะ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สัมผัสกับความยากลำบากอย่างมากมาย ซึ่ง ขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายก่อนการเกิดสงครามและเกิดภาวะวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน
          จากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้สร้างความท้าทายให้กับเรา จนทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคและวิกฤตจนสามารถดำเนินธุรกิจได้จนถึงปัจจุบัน โดยเรายึดถือในหลักการขององค์กรว่า "ถึงกำลังพลจะน้อยแต่ก็เปี่ยมด้วยคุณภาพ" 
          จากสภาวะสภาพแวดล้อม ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมโลหะและเครื่องจักรมีความต้องการในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายชนิด นวัตกรรมทางด้านเทคนิคเข้ามามีส่วน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สูงขึ้น 
          ในการสั่งซื้อของลูกค้าจะได้รับการตอบสนองในเรื่องของการรับรองด้านคุณภาพ ซึ่งช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมกระบวนการความร้อนของเราได้มีการควบคุมแต่ละกระบวนการอย่างทั่วถึงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
          นอกจากนั้นเราได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการวิจัยและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มาดำเนินการอบและชุบแข็งโลหะ ทำให้มีความรัดกุมในการควบคุม คุณภาพ พร้อมทั้งนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในด้านการบริการและด้วยการสนับสนุนของท่าน  ทำให้เราประสบความสำเร็จ ซึ่ง เราพร้อมที่จะค้นหาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เรา เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจของสังคม

ประวัติของบริษัทฯ
      ชื่อ บริษัท : คิตะยามะ เนทซึเรน โคเกียวโช จำกัด
ประธานบริษัทฯ : นายทาเคโนริ  โออิชิ

โทรศัพท์ : +81-72-422-3950 (ส่วนกลาง) +81-72-423-5281 (สายตรง)
โทรสาร : +81-72-431-1896

ทำงานปกติ: วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

ที่อยู่ : 20-4 Rinkai-cho, Kishiwada City, Osaka, Japan 596-0013

เงินทุนจดทะเบียน:  10,000,000 เยน  (สิบล้านเยน)

พนักงาน: 20 คน (12 คนเป็นช่างเทคนิควิศวกรรมที่ผ่านการรับรอง)

บริการที่มีอยู่ : HQT,HNR,HA,LA,HAR,SR,HSQ,ST,HQST,HQA,ADI

บัญชีธนาคาร: Shokochukin, Kiyo Bank, UFJ Bank, Mitsui Sumitomo Bank, Ikeda Senshu Bank

ลูกค้าหลัก: Omi Tanko Co.,LTD. Komoshita Yodan Co.,LTD. Sanei Tankosho Co.,LTD. Showa Seiko Co.,LTD.  JFE Tsugite Co.,LTD. Daimaru Kozai Co.,LTD. Toyoshima Co.,LTD. Hanshin Metalics Co.,LTD. Foso Tube Parts, Kanematsu Tekkosho Co.,LTD.

ยอดขายปีล่าสุด:  450,000,000 เยน (สี่ร้อยห้าสิบล้านเยน)

แผนธุรกิจของเราในประเทศไทย: 
          บนพื้นฐานของประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีจากความรู้ในเรื่องของวัตถุดิบ,การอบและชุบโลหะของเราจัดในอยู่ระดับมาตรฐานระดับโลกเราจึงวางแผนที่จะขยายธุรกิจโดยเลือกประเทศไทยเป็นลำดับแรก โดยดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการ Shot Blasting, การอบและชุบแข็งโลหะเป็นหลัก โดย การวิเคราะห์และวางแผนอย่างรอบครอบจนมั่นใจว่า ในอนาคตการผลิตเครื่องจักรหนักในประเทศไทยจะมียอดการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ ในกลุ่มผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
หลังจากนั้นก็จะเกิดความต้องการในด้านการอบและชุบแข็งโลหะที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนรถยนต์ 
        เรามั่นใจว่าเราสามารถให้บริการด้านการอบและชุบแข็งโลหะที่มีคุณภาพสูง โดย การนำระบบการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพมาควบคุมกระบวนการบริการและดำเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
แผนธุรกิจของเรา เพื่อสนองตอบต่อลูกค้า เราจึงเลือก จังหวัดชลบุรี เป็นลำดับแรก เพื่อ เป็นสถานที่ให้บริการกับลูกค้า 
          ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์โครงสร้างของยานยนต์ เช่น Caterpillar, Bangkok Komatsu(BKC)และบริษัทฯ ต่างๆที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและอุตสาหกรรม

บริษัท คิตะยามะ ฮีท ทรีทติ้ง จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3, 219/31 หมู่ 6 ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ประเทศไทย


การทำงาน

  • กระบวนการผลิต
  • ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
  • ตัวอย่างชิ้นงาน
  • การขนส่งสิ้นค้า

เครื่องจักรหลักและรายชื่ออุปกรณ์

 • Quenching Batch Type Furnace
 • Tempering Batch Type Furnace
 • Water Quenching Tank
 • Soluble Quenching Tank
 • Transverser
 • Short Blast and Painting